İNSANİ YARDIM ATÖLYESİ

İNSANİ YARDIM ATÖLYESİ

BAŞVURU FORMU

Aşağıdaki konulardan biri hakkındaki görüşlerinizi açıklayınız:

a) Dünyada insani yardım çalışmalarının mevcut durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

b) Size göre Türkiye'nin insani yardım çalışmaları alanında ele alınması gereken öncelikli üç konu nedir? Bu konularda atılması gereken öncelikli adımlar nelerdir?


PROGRAM

-Birinci buluşma ve Açılış Programı: Ekim 2020

-Haftalık online müzakereler: Ekim 2020 ve Mayıs 2021 arası

-Saha Çalışmaları: Toplum Merkezleri, Kriz Bölgeleri

-Online Seminer ve Konferanslar: Aralık 2019, Şubat 2021 ve Nisan 2021 tarihleri arası

-Kurumlarla Mülakatlar: Ekim 2020 ve Mayıs 2021 arası

-Birinci Çalıştay: Aralık 2020

-Öğrenci Sunumları: Ekim 2020 ve Mayıs 2021 arası

-İkinci Çalıştay: Mart 2021

-Üçüncü Çalıştay: Nisan 2021

-İnsani Yardım Sempozyumu ve Sertifika Töreni: Mayıs 2021

İnsani Yardım Atölyesi nedir?

İnsani Yardım Atölyesi Kağıthane Kızılay ve Kağıthane Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen, insani yardım sahasında insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlayan; alan okuması, raporlama, gözlem, seminerler, mülakat, çalıştay ve saha çalışması gibi faaliyetlerin olduğu süreli ve online (7/24) eğitimlerin olduğu bir programıdır.

İnsani Yardım Atölyesi’ne katılmak ne kazandırır?

İnsani Yardım Atölyesi’ne katılan kişiler insani yardım sahasındaki temel bilgileri edinmekle birlikte, Türkiye’de bu sahada faaliyet gösteren kişi ve kurumları da tanıma imkânı kazanacaklardır. Eğitim programının sonunda insani yardım kuruluşlarında gönüllü veya profesyonel olarak çalışacak bir yetkinliğe erişeceklerdir.

İnsani Yardım Atölyesi’ne herkes katılabilir mi? Atölyeye nasıl başvurabilirim?

Atölyeye alana ilgili herkes katılabilir. Lisans ve lisans üstü öğrencilere öncelik tanınacaktır. Atölyeye programın web sayfasından online formu doldurarak başvurulabilir.

Atölye çalışmalarının tamamına katılım zorunlu mu?

Atölye çalışmalarına katılmak zorunludur. Program sürecinde atölye çalışmalarına katılmayan veya yapılan ölçme-değerlendirmelerde verimlilik göstermeyen katılımcılar elenir.

İnsani Yardım Atölyesi’ne katılmak ücretli mi?

Atölye çalışmalarına katılmak ücretsizdir.

Ayölye sonunda katılımcılara sertifika verilecek mi?

Atölye programlarını başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

Atölye kapsamında hangi faaliyetler yapılacak?

Atölye kapsamında okumalar, müzakereler, seminerler, mülakatlar, kurum ziyaretleri, saha çalışmaları, raporlamalar, çalıştaylar, sempozyum gerçekleştirilecektir.

Atölye çalışmaları ne kadar sürecek?

Atölye çalışmaları 2020 EKİM ayında başlayacak ve 2020 EYLÜL ayında sona erecektir.

1- Türkiye´nin Uluslararası Acil İnsani Yardımları
http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin_-insani-yardimlari.tr.mfa

2- İnsani Yardım İçin Temel Standartlar
https://insamer.com/tr/daha-etkin-insani-yardim-icin-temel-standartlar_1943.html

3- Dünyanın En Cömert Ülkesi Türkiye
https://kizilay.org.tr/Haber/HaberDetay/4254

4- İnsani Yardımla İlgili Temel Hukuki Metinler
http://www.un.org.tr/belgeler/
https://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions
https://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law

5- İnsani Yardım Kurumlarının “Kurumsal İncelenmesi” (TİKA, AFAD, Kızılay, TDV, ICRC, UNICEF, BM vd.)

6- İnsani Yardım Çalışmaları ve Uluslararası Politikalar
http://acikerisim.ticaret.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11467/2214/76803.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

7- İnsani Yardımda Lojistiğin Önemi
https://insamer.com/tr/insani-yardim-sisteminde-lojistigin-onemi_1740.html

8- Etkin İnsani Yardım ve Şeffaflık
https://insamer.com/tr/etkin-insani-yardim-ve-seffaflik_1606.html

9- Kriz Bölgelerindeki İnsani Yardım Çalışanlarında Görülen Psikolojik Problemler
https://insamer.com/tr/kriz-bolgelerindeki-insani-yardim-calisanlarinda-gorulen-psikolojik-problemler-ve-cozumleri_1552.html

10- Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu
https://www.tika.gov.tr/upload/2018/2017%20Kalkınma%20Yardımları%20Raporu/Kalkinma2017Web.pdf

11- Türkiye Kalkınma Yardımlarında Dünya Sıralamasında
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-kalkinma-yardimlarinda-dunya-siralamasinda/1121436

12- İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni
https://insamer.com/tr/insani-yardimda-guvenlik-ucgeni-kabullendirme-korunma-caydiricilik_1138.html

13- İnsani Yardımda Koordinasyonun Önemi
https://insamer.com/tr/insani-yardim-sisteminde-koordinasyonun-onemi_1135.html

14- Bir Savaş Silahı Olarak Açlık
https://insamer.com/tr/bir-savas-silahi-olarak-aclik_1096.html

15- Teknolojik Yenilikler İnsani Yardım Sistemini İyileştirebilir mi?
https://insamer.com/tr/teknolojik-yenilikler-insani-yardim-sistemini-iyilestirebilir-mi_1041.html

16- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
https://insamer.com/rsm/files/Sosyal%20Yardimlasma%20ve%20Dayanisma%20Vakiflari%20Uzerine%20Bir%20Inceleme.pdf

17- İnsani Yardım Kavramının Tarihsel Arkaplanı
https://insamer.com/tr/insani-yardim-kavraminin-tarihsel-arka-plani_29.html

18- İnsani Yardım Sisteminde Devletlerin Rolü
https://insamer.com/tr/insani-yardim-sisteminde-devletlerin-rolu_370.html

19- Dünya İnsani Zirvesi ve Küresel İnsani Yönetişimde Türkiye
http://file.setav.org/Files/Pdf/20160521180027_dunya-insani-zirvesi-ve-kuresel-insani-yonetisimde-turkiye-pdf.pdf

20- Temel İnsani Yardım Standardı
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core-Humanitarian-Standard-Turkish.pdf